AKU-Aalborg’s forside Fejl

Der er opstået en fejl på din ansøgning.
 
Venligst kontrollér at datofelterne på din ansøgning er udfyldt således:
 
DD-MM-ÅÅÅÅ
 
Hvis du har kontrolléret at datofelterne er angivet korrekt, og fejlen stadig opstår, så send os venligst et skæmprint af ansøgningen, som du forsøger at oprette - så kan vi bedre vurdere, hvor fejlen evt. opstår.
 
Skærmprint kan sendes til følgende mail: studiebolig@aalborg.dk
 
 

 
An error on your application has occured.
 
Please check that the fields for dates on your application is written like this:
 
DD-MM-YYYY
 
If you have checked the fields for dates, and the error still occur, please send us a screenshot of the application, you were trying to make - then we will be able to determine, why the error occur.
 
A screenshot must be sent to studiebolig@aalborg.dk

2024.2.45.0